สูตรอาหารคลีน ช่วยลดน้าหนัก และเคล็ดลับดูแลสขุภาพ ความงาม


Relationships
0

Problem Solving Framework

Do you find it difficult to make decisions? Do you go on analyzing something in your head a multitude of…

Healthy Heart
0

Walking for Health

Walking is one of the easiest (and cheapest) forms of exercise. It is an ideal form of exercise for people…


องค์ประกอบของสุขภาพที่ดี
มลภาวะที่เป็นพิษในปัจจุบันเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้า เพื่อการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่มนุษยชาติ แต่ลืมคำนึงไปว่าประโยชน์ที่ได้รับดันมีข้อเสียที่ปะปนออกมาด้วย เช่น โรงงานอุตสาหกรรมย่อมมีควันซึ่งเกิดจากการผลิตสินค้า หรือยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้น้ำมัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายให้เจ็บปวดได้ง่ายยิ่งขึ้น อาทิ มะเร็ง โรคหัวใจ ฯลฯ ที่เป็นอันดับโรคภัยที่พรากชีวิตของประชากรโลกอันดับต้น ๆ เมื่อมีปัจจัยภายนอกเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีซึ่งทำร้ายสุขภาพของคุณให้ย่ำแย่ ทางที่ดีคือการหลีกเลี่ยงและดูแลตัวเองด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามลักษณะอาการที่พบอยู่ เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ถ้าด้านหนึ่งด้านใดขาดไป สุขภาพของคุณเรียกได้ว่าขาดความสมบูรณ์ การดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินและความแข็งแรงของร่างกาย อาหารที่เรารับประทานเป็นประจำมีอย่างหลากหลายรูปแบบ ผ่านกรรมวิธีการประกอบอาหาร (ทอด – ผัด – ตุ๋น – ต้ม – นึ่ง) ส่วนประกอบของอาหารนั้นมีให้เลือกมากมาย ทั้งจากวิถีการรับประทานตามปกติ และตัวเลือกสำหรับความแปลกใหม่ โดยทุกสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปย่อมเกิดผลต่อความแข็งแรงของสภาพร่างกาย เช่น น้ำมันที่ใช้สำหรับทอดนั้นให้พลังงานมากที่สุด ถ้ารับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยการทอดเป็นประจำ ปริมาณไขมันในร่างกายจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้พลังงานที่ได้รับในแต่ละวันไม่หมดไป นับเป็นการทำลายความแข็งแรงของร่างกาย ควรเลือกอาหารดูแลสุขภาพ เช่น อาหารที่แคลอรี่น้อยแต่มีความอร่อย และมีรสชาติที่ดี ถ้าต้องการให้ร่างกายแข็งแรงควรเลือกรับประทานอาหาร โดยการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานวิจัยว่าส่วนประกอบอาหาร (เนื้อสัตว์, ผัก – ผลไม้) ใดมีการค้นพบประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับ หรือข้อมูลที่ลบล้างความเชื่อในอดีตเกี่ยวกับอาหารนั้น นอกจากเรื่องอาหาร ร่ายกายยังต้องการ การออกกำลังกาย ที่ช่วยสลายพลังงานจากอาหารแต่ละมื้อ และเพิ่มความแข็งแรง-ยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อตามส่วนต่าง ๆ ส่งผลถึงความแข็งแรงของอวัยวะภายในที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา การออกกำลังกายแต่ละประเภท สร้างประโยชน์ให้แก่ร่างกายแตกต่างกันด้วย เช่น โยคะ ช่วยฝึกสมาธิ เพิ่มความยืดหยุ่นแก่กล้ามเนื้อ ส่วน คาดิโอ ช่วยเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อและความแข็งแรง เป็นต้น การดูแลสุขภาพจิตให้สดใสไม่หม่นหมอง คุณควรเลือกที่จะรับรู้และจัดการความนึกคิดให้ดี หากเกิดความเครียดที่มีผลต่อร่างกายโดยรวม ควรหาวิธีกำจัดความเครียดที่ดีได้ “อารมณ์” มีส่วนทำให้สุขภาพจิตย่ำแย่เช่นกัน คุณต้องรู้จักแยกแยะและจัดการอารมณ์ให้คงที่โดยเร็วที่สุด หากเป็นคนที่โกรธหรือหงุดหงิดง่ายก็ควรแก้ไขจุดนี้ให้ดีขึ้น การเลือกอาหารดูแลสุขภาพทั้งที่วางจำหน่ายและรังสรรค์ขึ้นเอง การออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรง และการรู้จักควบคุม – จัดการอารมณ์ให้มั่นคง ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์มากขึ้น