ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลใน Almonds & Raisins เขียนขึ้นจากหลายแหล่งที่มา. ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลเท่านั้น. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์, การวินิจฉัยหรือการรักษา. ก่อนเริ่มการรักษาใด ๆควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพให้แน่ใจ.

Almonds & Raisins ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการกระทำใดๆ หรือไม่กระทำใดๆของผู้อ่าน อันเนื่องมาจากข้อมูลที่ให้หรือที่เชื่อมโยงจากหรือไปยังเว็บไซต์อื่น.

เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังและจากเว็บไซต์นี้มิได้อยู่ในความควบคุม, ตรวจสอบ, รับรองหรือค้ำประกันโดย Almonds & Raisins