บทนำ

“รู้สึกดี เป็นคนดี และทำดี” – โยคี บาจัง

สิ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังเหล่านี้มีที่มาอย่างไร?

พูดง่ายๆคือ เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเส้นทางสู่การพัฒนาส่วนบุคคล. พวกเราสร้างบล็อกนี้ด้วยความตั้งใจที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความสมบูรณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ทั้งสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสาระประโยชน์จากผู้ที่สนใจและมีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆ และเข้าถึงความรู้ใหม่ ๆ ผ่านการเวิร์คช้อป บทความ และวิดีโอ.

คำว่า ‘ สมบูรณ์พูนสุข’ (หรือที่บางคนเรียกว่า ‘ร่มเย็นเป็นสุข’)

มีความหมายบิดเบือนและเปลื่ยนแปลงไปตามทัศนคติของสังคม จนบางครั้งความหมายที่แท้จริงขาดหายไป. ความสมบูรณ์พูนสุขในที่นี้ คือการแสวงหาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย, อารมณ์และจิตวิญญาณ.

บล็อกนี้มุ่งเน้นวิธีการกำหนดทางเดินชีวิตของเราเองและวิธีการเพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ. นอกจากนี้ยังยืนยันชี้ให้เห็นว่าการเจ็บป่วยทั้งหมดในร่างกายของเราไม่เพียงแค่รับการรักษาทางกาย ‘เท่านั้น’ แต่ควรเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นของบุคคลเพื่อความ ‘สมบูรณ์พูนสุข’ เช่น การดำเนินชีวิต, รูปแบบจิต, ปัจจัยทางสังคม, อาหารและโภชนาการ.

เราต้องการรวบรวมทรัพยากรทางปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ด้วยการคลิกปุ่มเดียวเมื่อใดก็ตามที่ต้องการคำแนะนำและสนับสนุนในด้านต่างๆของชีวิต รวมทั้งการพัฒนาส่วนบุคคล, สุขภาพ, การรักษาโรค, โภชนาการและสติในการดำเนินชีวิต.

ความเชื่อขั้นพื้นฐานของพวกเราคือ:
1. เราทุกคนมีความสามารถรักษาเยียวยาตัวเราเอง
2. จิตใจและร่างกายของเรามีความสัมพันธ์กันด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆจะมีผลกระทบถึงกัน
3. รักตัวเองเป็นการรักษาที่ดีที่สุดจากทุกความผิด, ความไม่พอใจ, ความโกรธ, ความเกลียดชัง, ความกลัวและความคิดแง่ร้ายต่างๆ
4. กินอย่างไรได้อย่างนั้น
5. เราสามารถทำปัจจุบันให้ดีได้โดยการใช้ชีวิตอย่างมีสติ
6. โรคเกิดขึ้นภายในใจและด้วยเหตุนี้เราควรรักษาด้วยจิตใจ
7. จักรวาลทั้งหมดเชื่อมต่อกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมีผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวทั่วทั้งจักรวาล
8. มนุษย์เราสร้างขึ้นจากความรักและความเห็นอกเห็นใจนี่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเรา
9. กตัญญุตาเป็นกุญแจสำคัญในความอุดมสมบูรณ์

เราขอให้คุณมีเส้นทางชีวิตที่ยอดเยี่ยม!