การสร้าง และ รักษาสายสัมพันธ์ที่ดี

0

เรารู้แล้ว ถึงความสำคัญของการ สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วใน 3 ข้อที่เพื่อการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ยังต้องมี ความสัมพันธ์กัน

ความสัมพันธ์กันเป็น ความสามารถในการเห็นร่วมกับผู้อื่น การมีความสอดคล้องกัน การมี ความยาวคลื่น เดียวกัน ความสัมพันธ์กัน จะทำให้เรา มีความรู้สึกของ ความเข้าใจกัน ระหว่างคน แต่ในที่นี้ ไม่ได้ หมายความว่าคน คนหนึ่งจำเป็นต้อง เห็นด้วยกับ คนอื่น ๆ

มักจะเห็นได้ว่า เราใช้สายสัมพันธ์ที่ดี ช่วยในการตัดสินใจ ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะ ซื้อประกัน หรือคุณ กำลังมองหาเครื่องกรองน้ำ สำหรับบ้านใหม่ หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการ ที่คุณต้องพบและพูดคุย กับคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน คุณจะเชื่อใจ ผลิตภัณฑ์จากคนขายที่มี สายสัมพันธ์ที่ดี กับตัวคุณเอง ในทำนองเดียวกัน คุณจะเห็นด้วยกับใครบางคนหรือ สนับสนุน ใครบางคนที่มี สายสัมพันธ์ที่ดี กับตัวคุณเอง ด้วยเหตุนี้เรา สามารถพูดได้ว่า สายสัมพันธ์ที่ดี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง.

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความสัมพันธ์ระยะยาว เราจะเห็นได้ว่า สายสัมพันธ์ เป็น สิ่งที่จะสร้าง ความไว้วางใจ และความเข้าใจ ระหว่างคนสองคน.

เช่นนี้แล้ว เราจะสร้าง สายสัมพันธ์ที่ดี ได้อย่างไร ?

เราต้อง เข้าใจ มุมมองของบุคคลอื่น และ สภาพจิตใจของบุคคลนั้น

แล้วเราจะเข้าใจบุคคลอื่น ได้อย่างไรล่ะ?

ในการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 93% ของการสื่อสาร ไม่ได้มาจากการพูด ซึ่งหมายความว่า เราสื่อสาร โดยการแสดงออกทาง ภาษากาย และแสดงออกทางน้ำเสียงเป็นส่วนใหญ่ เพียงแค่ 7% ของการสื่อสารเท่านั้น ที่มาจากคำพูด ที่เราพูด

จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ถ้าเรามี การสังเกต ที่ดีพอ 93% ของการสื่อสารที่ ไม่ได้มาจากคำพูด จะทำให้เรามีความเข้าใจในการสื่อสารนั้นๆ มากกว่า การสื่อสารจากคำพูดที่เราได้ยิน ซึ่งมีแค่เพียง7% ของการสื่อสารทั้งหมด.

ความรู้ที่ได้รับมานี้ ทำให้เราเข้าใจใน ความรู้สึกของผู้อื่น เป็นผลให้เราสามารถ แก้ไขปัญหา ข้อโต้แย้งที่มี ได้ง่ายขึ้น

อ้างอิง: บาร์นีย์ วีย์ ผู้ก่อตั้งและ ผู้ฝึกสอน หลักของการแปลงใจคน , สิงคโปร์

Share.

About Author

Archana Kaur (Anna)

Archana is one of the co-founders of Almonds & Raisins.