3 ข้อ เพื่อการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ

0

การสื่อสารเป็น พื้นฐานของ ความสัมพันธ์ใด ๆไม่ว่าจะเป็น ระหว่างคู่สมรส ผู้ปกครองและเด็ก นายจ้างและลูกจ้าง หรือ ในมิตรภาพระหว่างเพื่อน ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า ศิลปะแห่งการสื่อสาร เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมี ความสัมพันธ์ ที่ดี

ระบบการศึกษา ในปัจจุบันสมัยใหม่ สอนให้ความรู้เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และคณิตศาสตร์ เราสามารถศึกษาได้เกือบทุกอย่าง แต่ศิลปะของการสื่อสารเท่านั้นที่ จะช่วยให้เราสามารถถ่ายทอด สิ่งที่เรารู้ ไปยังบุคคล อื่น ๆ

เคล็ดลับ สำหรับการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ คือ

1. เราจะต้องมี ความสอดคล้อง กับสิ่งที่เรา รู้สึก และ เชื่อใน สิ่งที่เราพูด คำพูดที่พูดออกไป (ภายนอก) ต้องตรงกับ ใจ
(ภายใน)ที่คิดอยู่ ทำได้อย่างนี้แล้ว เราจะพูดได้ชัดเจนมากขึ้น และได้รับ ความไว้วางใจจากผู้อื่น

2. ชีวิตคือ การเรียนรู้ เราต้องรู้จัก “ปรับปรุงและเปลื่ยนแปลง” ความคิดของเราเอง ให้เข้ากับความท้าทาย และคำติชม ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เราควรจะต้องมี ความสามารถในการ ปรับปรุงและเปลื่ยนแปลง คำวิจารณ์ ใด ๆ ให้เป็นโอกาสใน “การเรียนรู้ “ สิ่งใหม่ๆ อย่าเฉยเมย ต่อคำติชมใดๆ เก็บเอามาพิจารณา และไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ ศึกษาและเรียนรู้จากมัน

3. ความผิดพลาด เป็น ข้อเสนอแนะ ไม่ใช่ความล้มเหลว ในการพิจารณาใดๆ เราจะต้องสมมุติว่า เราไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้น เช่นนี้แล้ว เราจะสามารถ สังเกตเห็นตัวเอง และยอมรับในความผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้น แทนที่จะคิดเข้าข้างตัวเอง เราจะเห็น “ข้อเสนอแนะ“ และโอกาสที่จะเรียนรู้จากข้อเสนอแนะ และความคิดที่ได้รับ.

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องรู้จัก เปิดใจ ในการสื่อสาร

อ้างอิง: บาร์นีย์ วี ผู้ก่อตั้งและ ผู้ฝึกสอน หลักของการแปลงใจคน, สิงคโปร์

Share.

About Author

Archana Kaur (Anna)

Archana is one of the co-founders of Almonds & Raisins.