มารับมือกับความซับซ้อนในชีวิตกัน!

0

ทุกๆเหตุการณ์ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของความเจ็บปวด สาเหตุของการมีฐานะต่ำลง การเป็นที่สองรองจากผู้อื่น ความเครียด ความรู้สึกไม่เติมเต็ม หรือความทุกข์ นั้น มีสาเหตุมาจากที่คุณมีความคิดในเชิงลบ หรือเรียกว่า ‘ความซับซ้อน’ นั้นเอง

ความเป็นเด็กในตัวของเราไม่ได้โตขึ้นเลย ความเป็นเด็กในตัวอยู่กับเราและมีความซับซ้อนมากมาย เพราะอย่างนี้เวลาเรามีความมั่นใจ แต่เราก็กลับไม่มั่นใจขึ้นมาซะงั้น หรือเวลาเราถูกเราก็กลับคิดว่าเราไม่ถูก ประมาณเก้าสิบคนจากร้อยคนพึ่งปืนขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมที่ทั้งดีและไม่ดี

“ฉันมีผมบลอนด์, ฉันมีผมสีเข้ม, ฉันเป็นผู้หญิง, ฉันเป็นผู้ชาย, ฉันเป็นคนผิวสี, ฉันเป็นคนบ้านนอก, ฉันรักชาติ, ฉันขี้อาย, ฉันเป็นเลสเบี้ยน, ฉันเป็นเกย์, ฉันชอบเพศตรงข้าม, ฉันเป็นคนที่ถือในศาสนา, ฉันรักพระเจ้า, ฉันเคร่งในศาสนา”

ทั้งหมดนี้เป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าและไม่เอาไหนทั้งสิ้น มันเรียกว่าความคิดเชิงลบ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนหรืออยู่ในฐานะใด ขอแค่คุณมีความเชื่อความศรัทธาในตัวคุณ มีความมั่นใจ ดั่งเช่น คุณธรรมมันจะไม่มีอยู่ในตัวคุณเลย ถ้าคุณไม่รู้จักที่จะเรียนรู้มัน ไม่มีความสำเร็จไหนที่ได้มาโดยไม่มีการเรียนรู้ ไม่มีความเป็นใหญ่เป็นโตไหนได้มาโดยไม่แบ่งปันความรู้ของคุณแก่ผู้อื่น

ถ้าคุณแบ่งปันด้วยความเห็นอกเห็นใจ คุณจะได้รับรางวัลจากการแบ่งปันนั้นๆ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของคุณก็จะเป็นของคุณ โดยที่คุณไม่ต้องไปตามหามาจากใคร

บทความมาจาก Yogi Bhajan (Master Of Kundalini Yoga)

Share.

About Author

Pamela Kaur

Pamela is a certified Kundalini Yoga teacher and Student of Life. She is currently living in Singapore, drawing inspiration from her travels and learning as much as she can about Life, Yoga and Healing through Art Therapy. Her main goal is to offer healing through Yoga, Reiki and Art Therapy an hopes that through her writing she can bring about even a small shift in the overall consciousness of human beings. You can contact her at pamela@almondsandraisins.com. Pamela is also one of the co-founders and a therapist at Almonds & Raisins