ปลุกพลังสมองด้วยกุณฑลินี

0

กุณฑลินี เป็นพลังงานที่พำนักอยู่ที่ฐานของกระดูกสันหลัง พลังงาน กุณฑลินี จะเพิ่มขึ้นตามความสม่ำเสมอของการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการฝึกโยคะและการทำสมาธิ ซึ่งเมื่อถูกกระตุ้นมันจะส่งพลังงานเข้าช่องสุชุมานา ควบคู่ไปกับกระดูกสันหลัง ผ่านแต่ละจักระในร่างกายไปยังสมอง

พลังงานไหลเวียนจากสมองไปสู่อวัยวะภายในต่างๆของร่างกาย กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว – โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณหน้าผาก. สมองทั้งระบบเริ่มตื่นตัวและทำงานสอดคล้องกันมากขึ้นเรื่องๆ สร้างความกว้างของคลื่นสมองภายใน  คลื่นความถี่ของสมองจะกลายเป็นตัวนำที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงและมีความหลักแหลม เช่นเลเซอร์

การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของสมอง :
• การเปลี่ยนแปลงในระบบประสาทความสงสารและความเห็นอกเห็นใจ
• กิจกรรมเร่งรัดในสมอง
• การเปลี่ยนแปลงของยีน
• การพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างหัวใจ จิตใจ และร่างกาย
• เร่งกิจกรรมของประสาททั้งระบบ

จิตวิทยาการเปลี่ยนแปลง :
• การพัฒนาของสัญชาตญาณและความสามารถกายสิทธิ์
• วิวัฒนาการของบุคลิกภาพดีขึ้น
• ความสามารถทางจิตมากขึ้นตามธรรมชาติเพราะจิตสำนึกเกิดการขยาย
• ประสิทธิภาพโหมดใหม่ของความรู้และการรับรู้
• มีสติสูงขึ้น

วิธีหนึ่งที่จะเพิ่มกุณฑลินีคือผ่านอาหารที่คุณกิน อาหารที่เพิ่มกุณฑลินี

Share.

About Author

Pamela Kaur

Pamela is a certified Kundalini Yoga teacher and Student of Life. She is currently living in Singapore, drawing inspiration from her travels and learning as much as she can about Life, Yoga and Healing through Art Therapy. Her main goal is to offer healing through Yoga, Reiki and Art Therapy an hopes that through her writing she can bring about even a small shift in the overall consciousness of human beings. You can contact her at pamela@almondsandraisins.com. Pamela is also one of the co-founders and a therapist at Almonds & Raisins