ร่างกาย จิตใจ กับลมหายใจ

0

เมื่อคุณหายใจอย่างมีสติ คุณจะสามารถควบคุมสภาพจิตใจของคุณและเมื่อคุณฝึกการหายใจที่มีความถี่แตกต่างกันคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย, จิตใจและพลังงานในตัวคุณ

หายใจในอัตรา 8 ครั้งต่อนาทีมีผลดีคือ:

 • บรรเทาความเครียดและเพิ่มการรับรู้ทางจิต
 • ความรู้สึกที่ผ่อนคลายมากขึ้น
 • ยกระดับการรักษาเยียยวยา
 • มีผลดีต่อระบบประสาท

การหายใจที่อัตรา 4 ครั้งต่อนาทีมีผลดีคือ:

 • เป็นผลดีต่อการทำงานของจิต
 • การรับรู้เพิ่มขึ้น, ความคมชัดของภาพดีขึ้น, และความไวของร่างกายเพิ่มมากขึ้น
 • สามารถเข้าในสมาธิได้
 • ต่อมใต้สมองและต่อมไพเนียลเริ่มทำงานประสานกันมากขึ้น

หายใจในอัตรา 1 ครั้งต่อนาทีมีผลดีคือ:

 • เพิ่มการพัฒนาสัญชาตญาณ
 • เพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างสมองทั้งสองซีก
 • ช่วยควบคุมความหวาดระแวง, ความกลัวและความกังวล
 • รู้สึกถึงความรู้สึกและการรู้สึกถึงวิญญาณ
Share.

About Author

Pamela Kaur

Pamela is a certified Kundalini Yoga teacher and Student of Life. She is currently living in Singapore, drawing inspiration from her travels and learning as much as she can about Life, Yoga and Healing through Art Therapy. Her main goal is to offer healing through Yoga, Reiki and Art Therapy an hopes that through her writing she can bring about even a small shift in the overall consciousness of human beings. You can contact her at pamela@almondsandraisins.com. Pamela is also one of the co-founders and a therapist at Almonds & Raisins