หายใจเข้า…หายใจออก…

0

หายใจเข้า หมายถึง สัมผัสกับชีวิต ในขณะที่ หายใจออก หมายถึง ปล่อยให้ไป

ขณะที่เราหายใจเข้าและออก ร่างกายเคลื่อนประสานไปกับลมหายใจของเรา การเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยการไหลเวียนของของเหลวในร่างกาย:

  • เลือดและน้ำเหลืองเคลื่อนไหวต้านแรงโน้มถ่วงกลับเข้าสู่หัวใจ
  • น้ำไขสันหลังชำละล้างระบบประสาท
  • เนื้อเยื่อที่เกี่ยวพันปลดปล่อยอารมณ์และความเชื่อที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่เราหายใจเข้าและออก สมองจะทำหน้าที่สแกนความถี่ทั้งหมดของร่างกาย เมื่อเรา หายใจเข้า สมองสแกนความถี่จากต่ำสุดไปสูงสุด ดังนั้นเมื่อเราสูดอาการเต็มปอด สมองจะสแกนความถี่สูงสุดของร่างกาย ขณะที่เรา หายใจออก เกิดในทางกลับกัน เมื่อเราหายใจออกจนสุด สมองจะสแกนความถี่ต่ำสุดของร่างกาย

ทุกส่วนของร่างกายสั่นสร้างความถี่ของตัวเอง, ความถี่ช้าลง ความหนาแน่นในส่วนนั้นมากขึ้น เช่นกระดูกเป็นตัวแทนของความถี่ที่ช้าที่สุด; เลือดเส้นเมอริเดียน, พลังงานจักระ, อารมณ์และความคิดมีความถี่สูงสุด.

หายใจเข้า
ขณะที่เราหายใจเข้า เราจะเข้าสู่ความถี่สูงของความคิดและอารมณ์. ถ้าเราหายใจไม่เต็มที่เราจะขาดการเชื่อมต่อกับกระบวนการทางอารมณ์และจิตใจ ตัวอย่างเช่นคนมีปัญหาทางอารมณ์จะไม่หายใจเข้าเต็มที่ เพราะในส่วนลึกพวกเขารู้ว่ามันจะทำให้พวกเขาเชื่อมต่อกับความรู้สึกภายใน ความต้านทานต่อการหายใจอย่างเต็มปอดนี้ส่งผลให้สมองขาดความรับรู้ถึงสภาพทางอารมณ์หรือจิตใจและส่งผลให้โรคร้ายก่อตัว

หายใจออก
โรคความถี่ต่ำมักเกี่ยวเนื่องกับกระดูกหรือกล้ามเนื้อ เช่นโรคไขข้ออักเสบและโรคความเสื่อมของกล้ามเนื้อ ในจิตวิทยาผู้เป็นโรคไขข้ออักเสบมักจะเป็นคนที่พยายามขับตัวเองให้ประสบความสำเร็จและ / หรืออยู่ในระบบความเชื่อที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้ชีวิต และว่าชีวิตควรเป็นเช่นไร. การหายใจออกสุดๆบ่งบอกถึงการปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามประสบการณ์.หากคุณใช้ชีวิตอยู่ในความเครียด ร่างกายหายใจออกไม่เต็มที่ สมองจะหยุดการสแกนความถี่ต่ำและปล่อยให้ความเสื่อมสภาพดำเนินต่อไป

หายใจเข้า เข้าถึงชีวิต… หายใจออกรู้จักปล่อยวาง…

Share.

About Author

Pamela Kaur

Pamela is a certified Kundalini Yoga teacher and Student of Life. She is currently living in Singapore, drawing inspiration from her travels and learning as much as she can about Life, Yoga and Healing through Art Therapy. Her main goal is to offer healing through Yoga, Reiki and Art Therapy an hopes that through her writing she can bring about even a small shift in the overall consciousness of human beings. You can contact her at pamela@almondsandraisins.com. Pamela is also one of the co-founders and a therapist at Almonds & Raisins

Comments are closed.