ถอดหน้ากากด้วยโยคะกุณฑลินี

0

หลายคนพบว่า โยคะกุณฑลินี เป็นเครื่องมือในการค้นหาตัวเอง, ปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ เชื่อมต่อกับภาวะสูงของตัวเอง. มีสิ่งลึกลับมากมายที่เขียนเกี่ยวกับอำนาจของโยคะกุณฑลินี, ความจริงเป็นเพียงการปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้ปฎิบัติตระหนักถึงสิ่งที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นภายในและภายนอก. การปฏิบัติโยคะนี้ ช่วยถอดหน้ากากที่เราสวมอยู่, คนที่เราคิดว่าเราเป็นและให้ธรรมชาติที่แท้จริงของเราเข้ามาแทนที่.

การตระหนักถึงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกภายในและภายนอกของคุณมิใช่เรื่องง่าย. ยิ่งรู้มากขึ้นเท่าไร, ยิ่งเป็นการยาก,เพราะความจริงที่ไม่อยากยอมรับจะเริ่มปรากฏให้เห็น. แต่ถึงแม้จะยากเท่าไร, ก็ไม่มีสิ่งที่มนุษย์อยากรู้มากไปกว่าความจริง. มันเป็นความพยายามของผู้น้อยที่ทำได้, และเป็นเรื่องจริง.

ซึ่งจากภายนอก, เราทุกคนมีระดับของการสวมหน้ากากเข้าหากัน. ฉะนั้นชีวิตไม่เป็นอย่างที่เห็นเสมอไป. บางคนมีชีวิตสองด้าน,ใบหน้าที่ดีต่อสาธารณชนและ เแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่บ้าน. เมื่อใดที่มีความแตกต่างระหว่างความเป็นจริงภายนอกและภายใน, จะทำให้บุคคลเกิดความกังวล กับภาพลักษณ์ของตังเองมากกว่าการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เป็น. เมื่อเราขาดความรับผิดชอบ, ปัญหาที่ไม่ได้แก้ไขหรือจิตใต้สำนึกของตัวเองจะพยายามหาทางออกและส่งผลเสียต่อผู้ที่อยู่รอบตัวเรา.

ทว่าไม่เพียงแค่ใส่หน้ากากให้โลกภายนอกได้เห็น, แต่ยังสามารถทำได้เงียบๆภายใน. เราซุกซ่อนความจริงจากตัวเราเอง. ถ้าลองคิดดู, พวกเราโกหกตัวเอง เพื่อรักษาความรู้สึกของพวกเราเอง. พวกเรากลายเป็นคนตาบอด และมองเห็นในสิ่งที่เราอยากเห็น.

เป็นที่น่าแปลกใจ ที่เราสามารถซ่อนตัวเราจากตัวเราเองได้. ซึ่งหน้ากากที่เราสวมใส่นั้นมีอำนาจสูงจนเราไม่รู้ว่าความจริงแล้วเราสวมหน้ากาก. หรืออาจมีเหตุผลที่เป็นตรรกะว่าเราซ่อนข้อมูลจากตัวเราเพราะไม่พร้อมที่จะรับรู้ข้อมูลนั้นๆ, ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อความรู้สึกของเราเองหรือเราต้องการควบคุมชีวิตของตัวเอง, เป็นต้น.

มนุษย์วิ่งหนีจากความเจ็บปวด, แต่ก็ต้องมีจุดที่เรารับผิดชอบต่อตัวเองและจัดการต่อปัญหาที่เกิดขึ้น. มันช่วยให้เราผ่านพ้นปัญหาได้รวดเร็วขึ้น. ฉะนั้นโลกภายนอกก็มีวิธีการชี้ให้เห็นปัญหาภายในที่เราหลีกเลี่ยง, ดังนั้นเราจึงไม่สามารถกลบเกลื่อนปัญหาได้ตลอดไป. เมื่อเรารู้ถึงปัญหาภายในตัวเรา, ปัญหาภายนอกมักคลี่คลายด้วยตัวของมันเอง.

ที่มา:
นิฮัล ซิงห์, วิญญาณกับการเดินทาง

Share.

About Author

Pamela Kaur

Pamela is a certified Kundalini Yoga teacher and Student of Life. She is currently living in Singapore, drawing inspiration from her travels and learning as much as she can about Life, Yoga and Healing through Art Therapy. Her main goal is to offer healing through Yoga, Reiki and Art Therapy an hopes that through her writing she can bring about even a small shift in the overall consciousness of human beings. You can contact her at pamela@almondsandraisins.com. Pamela is also one of the co-founders and a therapist at Almonds & Raisins

Comments are closed.