ปราณายามา: ลมหายใจไฟ

0

ปราณายามา ลมหายใจไฟ ล้างพิษและทำความสะอาดกระแสเลือด ซึ่งหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกาย. ช่วยปรับปรุงระบบย่อยอาหาร, ควบคุมต่อมใต้สมอง, ระบบต่อมประสาทเพิ่มพลังงานและความจุปอด, ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารพิษอื่น ๆ ที่สะสมอยู่ในร่างกายและเป็นการออกกำลังกายที่ดีสำหรับช่วงท้อง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง. การทำลมหายใจไฟเริ่มโดยการนั่งยืนหรือนอนกระดูกสันหลังตรงและหายใจออกสุดๆ. จากนั้น 1วินาที บีบกล้ามเนื้อหน้าท้องของคุณอย่างแรงและค่อยๆผ่อนลมหายใจออก. สูญญากาศมีผลกระทบเล็กน้อยโดยอัตโนมัติ ทำให้ร่างกายหายใจเล็กน้อยโดยไม่ตั้งใจ ช่วยให้คุณดำเนินการ-การหายใจเช่นนี้ได้เป็นเวลาหลายนาที. เริ่มด้วยการหายใจออก1วินาทีเป็นเวลาประมาณ 1นาทีและทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หายใจเร็วขึ้น, เป็นเวลานานขึ้น. ถ้าคุณรู้สึกคลื่นไส้วิงเวียนหรือใจหวิว หยุดชั่วขณะและให้เวลาตัวเองหายใจปกติ.

Share.

About Author

Eric Dubay

Eric Dubay is a 31 year-old American living in Bangkok, Thailand where he teaches Yoga and Wing Chun part-time while writing books and blogs full-time.

Comments are closed.