อาหารมังสวิรัติ

0

อาหารมังสวิรัติ (Vegetarian diet) คือ อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิด คำว่า “มังสวิรัติ” มาจากสองคำ คำแรก “มังส-”หรือ “มังสา’’ แปลว่า “เนื้อ” คำหลัง “วิรัติ” แปลว่า “การยกเว้น การปราศจาก หรือการไม่ยินดี” ฉะนั้น คำสองคำรวมกัน “มังสวิรัติ” จึง แปลว่า “การงดเว้นเนื้อสัตว์” หรือ “การปราศจากเนื้อ” หรือ “การไม่ยินดีในเนื้อสัตว์” คำว่า “มังสวิรัติ” ในภาษาอังกฤษ คือ “vegetarian” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ vegetare, vegetus, vegetables ซึ่งแปลว่า สมบูรณ์ ดีพร้อม สดชื่น เบิกบาน หมายถึงคุณสมบัติ ของพืชผักนั่นเอง

อาหารมังสวิรัติ คืออาหาร จำพวกผักและผลไม้ มีกากใยอาหารมาก อาหารมังสวิรัตินั้นจะไม่มีเนื้อสัตว์ อาหารที่ผู้ถือมังสวิรัตินิยมรับประทานกัน ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากข้าว หรือผลิตภัณฑ์จากถั่ว เช่น เต้าหู้ หรือเมล็ด เช่น เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน

อาหารมังสวิรัตินั้น แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

1. มังสวิรัติประเภทเคร่งครัด เป็นมังสวิรัติที่กินอาหารจำพวก พืชผักผลไม้ เพียงอย่างเดียว ไม่มีอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ไข่ นม หรือ ผลิตภัณฑ์จากไข่และนม เป็นส่วนประกอบของอาหารนั้นๆเลย
2. มังสวิรัติประเภทที่มีการดื่มนม เป็นมังสวิรัติที่จะมีนมและผลิตภัณฑ์ของนมนอกเหนือ จากพืชผักผลไม้ แต่ไม่มีเนื้อสัตว์และไข่เป็นส่วนประกอบของอาหาร
3. มังสวิรัติประเภทดื่มนมและกินไข่ อาหารมังสวิรัติประเภทนี้มีไข่ นมและ ผลิตภัณฑ์ ของนมนอกเหนือจากอาหารจากพืช แต่ไม่มีเนื้อสัตว์เลย จะเห็นได้ว่า

มังสวิรัติทั้ง 3 ประเภทนี้ จะไม่มีอาหารหรือส่วนประกอบที่มาจากเนื้อสัตว์เลยแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อ สัตว์เลย ก็มิได้หมายความว่าจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารประเภทโปรตีนแต่คนที่ รับประทานอาหารมังสวิรัติสามารถได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนจากอาหาร

จำพวกถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วลิสง เป็นต้น

ทั้งนี้ส่วนใหญ่พบว่า ผู้ที่ทานอาหารมังสวิรัติ สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วนได้
จากผลการวิจัยการศึกษาในกลุ่มมังสวืรัติทั้งในและต่างประเทศพบว่า ผู้ทานมังสวิรัติเคร่งครัด มีภาวะบกพร่อง ขาดสารอาหารพวกวิตามิน คือวิตามินบี 12 ทีมีในเนื้อสัตว์ และมีในไข่และนม และวิตามินดี ซึ่งมีในอาหารประเภทปลา ไข่แดง ตับ และอาจพบผู้ที่เป็นโรคปากนกกระจอก เพราะขาดวิตามินบี2 ซึ่งมีในเนื้อสัตว์และนม แม้ว่าในผักใบเขียวจะมีวิตามินบี2 แต่อาจ มีการกินเข้าไปไม่เพียงพอ อีกทั้งยังพบว่ามีภาวะบกพร่อง ขาดแร่ธาตุเหล็ก โดยเฉพาะที่เป็นมังสวิรัติเคร่งครัด เป็นเวลานาน ๆ ซึ่งทำให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กและคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ได้

ข้อมูล :wikipedia,healthcarethai,doctor.or.th

Share.

About Author

Vachirayaporn P.

สวัสดีค่ะฉันชื่อกิฟ ฉันเป็นคนสดใสร่าเริง รักสุขภาพและความงาม โปรดปรานการรับประทานของหวาน ฉันจึงต้องใส่ใจเรื่องการควบคุมน้ำหนัก เวลาว่างเราสามารถมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สุขภาพและความงามกันได้ที่ gyft@almondsandraisins.com หรือทางเฟสบุค เพราะฉันเป็นส่วนหนึ่งของ Almonds&Raisins เพราะเราคือเพื่อนคุณ :)

Comments are closed.